Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Öppna föreläsningar och ledningsanförande

  Engagera dig i en diskussion kring livsbalans och livspussel

  Vad vill du prata om?

  Berätta lite om vad vill du prata för att engagera dina anställda, kollegor, studenter, vänner och andra i livliga diskussioner om livsbalans, livspussel och ledarskap.Under tiden är det några exempel för inspiration:

  Vad är livsbalans och  livspussel? | Att bygga mitt livspussel; från integration till segmentering av mina livsdomäner | Vad vill jag och vad kan jag göra för att uppnå en balanserat och harmoniskt livspussel? | Lyssnar på mina känslor: de är nyckeln till mitt harmoniskt livspussel | Stresshantering och livspussel | Hur kan HR och strategisk HRM skapa förutsättningar för anställdas välbefinnande och ett harmoniskt livspussel? | Äkta ledarskap för balans mellan arbetet och livet | Att leva upp till mina kärnvärden för att uppnå livsbalans | Att leda och organisera för hållbara livsbalans och livspussel….

  Om Jean-Charles

  Som Work-Life Researcher (Ph.D.), Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) och Certified Cultural Transformation Tools Consultant (CTTC), tar jag, Jean-Charles Languilaire, dvs JCL, livsbalans upplevelser till nästa nivå genom att prata om LIFE PUZZLE och dess strategiska roll för individer och organisationer.

  Som forskare inom livsbalans  och ledarskap sedan 2000 skulle jag vara glad och entusiastisk att dela min forskning, erfarenheter och kunskap med dig, dina kollegor, dina studenter, dina anställda, ditt team …. om livspussel, livsbalans samt om deras koppling till ledarskap, ledarskap och självledarskap.

  Med hjälp av min passion, energi och hjärta och mina värderingar att dela, bry sig, lära, kunskap, utforska och äkthet, har jag ett genuint engagemang för att stärka dig och öka din kunskap och medvetenhet kring utmaningar i livet för att skapa hållbara, humana och friskare samhällen.

  Om livspussel

  Livet är som ett pussel och att göra alla delar av ens liv passas samman i ett harmoniskt pussel är mer komplicerat än man tror. Individer kan ha tre sätt att bygga sina livspussel: 1- bitar kan vara integrerade och kan överlappa varandra, 2-delar kan separeras och delas, eller 3-bitar kan integreras och samtidigt separeras. Men hur fungerar det? Hur bygger människor nära dig sitt livspussel? Vad är ett harmoniskt livspussel?  Hur leder jag mig själv i ett sådant pussel? Hur kan jag som arbetsgivare göra det möjligt för mina anställda att nå ett harmoniskt livspussel?

  Svar på dessa frågor finns i forskningen som visar att man utvecklar relevanta gränsdragningsstrategier som passar sina livsmål för en ökad livsbalans och en minskad livskonflikt.

  BLOG

  Visit my blog