Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Lär känna Jean-Charles

  som person, forskare, universitetslärare, coach och entreprenör

  Jean-Charles, as person

  Som person heter jag Jean-Charles eller oftast JC. Jag är född i Frankrike i en liten medeltid stad som heter Nozeroy. Jag lämnade den för att studera och detta ledde mig till Sverige i 2001. Jag har aldrig lämnat! Längs denna långa resa lärde jag mig att bry mig om andra och utvecklades också för att vara äkta om mig själv och äkta i relationer. Skötsel och äkthet har blivit centrala värden i mitt liv.

  Dessa värderingar bland andra driver mina ansträngningar för att göra mitt livet sammansatt av min familj, mitt arbete, mina vänner, min hund och mitt hus, värt. Men jag påstår inte att jag klarar mig varje gång. Jag värdesätter misstag och även om jag skulle älska att inte upprepa dem är deras återfall en del av deras acceptans på denna livsresa. Idag tycker jag om Skåne och mitt hus i Skurup och det är det jag kan kalla hem …

  Jean-Charles som livsbalans forskare

  Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping (2010), en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management (2002), samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike (2002).

  Sedan 2002 har jag fokuserat min forskning kring “work/non-work experiences” som idag kallas LIVSPUSSEL & LIVSBALANS. Som forskare är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika livsdomäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv.

  Jean-Charles som företagsekonom och universitetslärare

  Min roll av forskare kopplas med mitt identitet som företagsekonom och universitetslärare i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. I vart och ett av dessa fält adopterar jag en hållbarhetsfokus.

  Jean-Charles som co-active coach

  Efter nästan två års misär på jobbet med svåra diskussioner och argumentationer för att försvara min professionalism, mina värderingar och mitt rykte bestämde jag mig för att ta ett steg vidare i min utveckling. Med tanke på min forskningserfarenhet och mitt djupa engagemang för livsbalans och ledarskap började jag under 2017 gå en Co-Active Coaching-utbildning. Nu är jag äntligen en Certifierad Professionell Co-Active Coach (CPCC).

  Att vara Co-Active coach är för central för att förnya din tillgång till dina inre resurser till ett balanserat livspussel. Som Co-Active coach stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i i deras transformativ resa mot att vara livsbalans orienterad.

  Jean-Charles som skapare av JCL COACHING

  Med stöd av min bakgrund inom livsbalans & livspussel forskning samt av mina erfarenheter i företagsekonomi undervisning vill jag som ackrediterad Co-Active Coach & Rådgivare, ta välbefinnande, livsbalans & livspussel till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför hela mina kunskap, förståelse och värderingar till båda genom JCL Coaching. Då jag avgick helt från mina akademiska positioner för att börja arbeta fullt ut med mitt eget företag JCL Coaching den 1 september 2019.

  JCL’ COACHINGS’ MISSION är att “Livsbalans och ledarskap är centralt för att skapa hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer och ett hållbart samhälle”

  JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB som är registrerad in Sverige.

   

   

  Gärna kontakta mig om du vill veta mer…

   

  BLOG

  Visit my blog