Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Livspussel och Livsbalans

  Integrera och segmentera dina livsdomäner för att nå ett balanserat livspussel

  Livspussel: i centrum av min forskning

  Förhållandena mellan arbete och personligt liv har funnits på allmänheten, företaget och forskningsagendan i cirka 35 år. Perspektiven på dessa förhållanden har förskjutits från en arbetsfamilj till arbetsliv eller arbete-personligt livsfokus, från en konflikt till en balans eller berikande syn och slutligen från en segmentering till ett integrationsperspektiv. Denna utveckling leder emellertid till en teoretisk och praktisk impasse där varken integration eller segmentering kan ses som det absoluta individuella, organisatoriska och samhälleliga värdet. I min forskning ledde det till att jag tänkte om LIFE PUZZLING ……

  Livet kan faktiskt ses som ett pussel och att göra alla delar av ens liv ihop i ett harmoniskt pussel är mer komplicerat än man tror. Individer kan ha tre sätt att bygga sina livspussel: 1- delar kan vara integrerade och kan överlappa varandra, 2-delar kan separeras och delas, eller 3-delar kan integreras och samtidigt separeras. Men hur fungerar det?

  Min avhandling tar diskussionen ett steg längre och fokuserar på individernas arbete/icke-arbetsupplevelser och kräver ett humanistiskt fall.

  Det humanistiska fallet uppmanar att placera individernas arbete/icke-arbetsupplevelser i mänskliga resurser och i mitten av arbetslivsfältet. Syftet med avhandlingen är att teoretisera individernas arbete/icke-arbetsupplevelser i deras individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. För att uppnå syftet presenterar avhandlingen individers arbete/icke-arbete självberättelser. Dessa självberättelser från sex franska mellanledare, tre män och tre kvinnor, understryker hur individer upplever sina olika livsområden, nämligen arbetet, familjen, det sociala och det privata och deras ledning. Självberättelserna har genererats genom djupgående kvalitativa intervjuer och dagböcker.

  Avhandlingen utforskar och ger en förståelse för individernas arbete/icke-arbetsupplevelser ur ett gränsperspektiv. Fokus på processerna bakom individernas arbets-/icke-arbetsupplevelser, avslöjar avhandlingen att arbets- / icke-arbetspreferenser för integration och / eller segmentering inte är tillräckliga för att förstå individernas upplevelser. Det är viktigt att överväga preferenser i förhållande till deras nivå av explicitness och utvecklingen av självidentitet för arbete/icke-arbete. Dessutom är det viktigt att förstå rollerna för positiva och negativa känslor för arbete / icke-arbete som dyker upp i arbetet / icke-arbetsprocessen som en respektive signal om individernas tillfredsställelse eller missnöje med hur deras livsdomäner utvecklas och hanteras.

  Avhandlingen bidrar till arbetslivsfältet, livsbalans och livspussel diskurser, särskilt gränsperspektivet på arbete och icke-arbete genom att presentera en modell för individernas arbete/icke-arbetsupplevelser. Modellen som eftersträvas härstammar från 33 teoretiska förslag. Studien föreslår en tvådimensionell strategi för gränser för livsområden som en systematisk kombination av sju gränstyper (rumsliga, temporala, mänskliga, kognitiva, beteendemässiga, emotionella och psykosomatiska) och deras mentala och konkreta natur. Det föreslår en tredimensionell modell för preferenser för arbete / icke-arbete, som avslöjar fem stora arketyper av arbets-/icke-arbetspreferenser mellan segmentering och integration och betonar den känslomässiga sidan av arbetet/icke-arbetsprocessen. Det visar att individer värdesätter segmentering på daglig basis och integration på lång sikt. Denna avhandling drar slutsatsen att segmentering och integrering är avgörande för harmonin i deras livsområden, nämligen deras arbete, deras familj, deras sociala och privata

   

  Individual’s Work/Non- Work Experiences Dashboard® (Jean-Charles Languilaire)

  Avhandlingen leder till ”Individual’s Work / Non-Work Experience Experience Dashboard®” som sätter mänskligheten tillbaka i mitten av deras förundrande processer. Dashboard eller instrumentpanelen är helt kombinerad med mina tjänster för att erbjuda en systematisk och helhetssyn på personlig och mänsklig utveckling.

  Instrumentpanelen återspeglar att individer segmenterar OCH integrerar sina gränser i sitt livspussel för harmoni mellan ens livsdomäner, nämligen ens arbete, ens familj, ens sociala och ens privata. Instrumentpanelen gör det möjligt för individer och organisationer att tänka på:

  • livsområden utan, förut, med tanke på enbart arbete och familj,
  • arbets-/icke-arbetspreferenser som kombination av integration och segmentering av livsområden, genom att segmentera och integrera varje gräns
  • arbete/icke-arbetsstrategier utöver traditionell tid och platshantering,
  • ledarskap och självledarskap som resurser för att hantera arbete/icke-arbetsstrategier definition, implementering och underhållning
  • harmoni och välbefinnande består av balans, konflikt och berikelse
  • arbete/icke-arbete värden och självidentitet som motorer arbetar/icke-arbete processer

  Min nuvarande forskning

  Baserad på min forskning fortsätter jag att forska om vad, hur och varför individer segmentera OCH integrera sina åtta gränser i sitt livspussel för att skapa harmoni mellan våra livsområden; arbete, familj, sociala och privata sfär. Min forskning agenda är att ta vidare kopplingen mellan livsbalans och ledarskap i begreppet “LIVSPUSSEL”. Mitt liv leder mig att fokusera på 3 områden nedan

  BLOG

  Visit my blog