Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Om Jean-Charles E. Languilaire, Ph.D., CPCC, CTT

  Livsbalans I hjärta, kropp och själ

  Utifrån en utbildningsperspektiv är jag en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike. Men vem är jag äntligen?

  Utforskar vem jag är som person, människa, forskare, tänkare….

  Min resa mot coaching & Ledarskap

  Redan när jag gick på gymnasiet var jag fast besluten att följa samhällsvetenskapens väg, snarare än naturvetenskapens. Detta ledde till att jag 1999 började läsa på Dijon Business School (tidigare Burgundy Business School) och 2000-2001 gick jag på Karlstads universitet i Sverige för att läsa en Master i Service Management med fokus på forskning.

  I november 2000 satt jag och hade den berömda svenska fikan och läste en bok, när jag plötsligt stötte på en text om hur arbetslivskonflikter är en källa till stress och icke hälsosamma vanor för anställda. Detta talade till mig direkt och sedan dess är jag fokuserad på relationen mellan arbetsliv och icke arbetsliv. Forskningens roll ledde till att jag blev djupt och känslomässigt dedikerad till kunskap och utforskande. Medan jag utförde min doktorsexamen vid Jönköping International Business School i Sverige, var jag flexibel gällande olika aspekter i mitt avhandlingsprojekt utom en: arbetsliv/icke arbetsliv och senare gränsdragningsstrategier för arbete/icke-arbete. Sedan 2002 fokuserar jag därför enbart på att undersöka hur individer hanterar gränsdragningen mellan arbetsliv och icke arbetsliv. Detta kombineras med centraliteten av ledarskap och självledarskap, liksom HR- och organisationsteori som blev mitt fält av undervisning och diskussion inom Företagsekonomi.

  Under 2012, efter att ha brutit upp en långvarig relation, fokuserade jag enbart på mitt arbete. Därav skiftade jag från ett livspussel där jag var harmonisk, till tvärtom. Detta var hållbart i 2,5 år tills jag 2015 beslutade att göra en förändring. I september 2015 landade jag på riktigt och flyttade in i en av de berömda Skånelängorna i Skåne, Sverige. Jag (vidare)utvecklade på så sätt ett liv utanför mitt arbete, genom att lära känna människor runtomkring mig på ett äkta och genuint sätt. Jag skaffade hund, min underbara Enzo. Jag började njuta av att bo i Skåne och vara nära naturen. Dock, konstigt nog, men säkert inte av någon tillfällighet, sattes minposition och stabilitet på jobbet på prov. Efter nästan två års misär på jobbet med svåra diskussioner och argumentationer för att försvara min professionalism, min ära, mina värderingar och mitt rykte bestämde jag mig för att ta ett steg vidare i min utveckling. Med tanke på min forskningserfarenhet och mitt djupa engagemang för arbetsliv och ledarskap började jag under 2017 gå en Co-Active Coaching-utbildning. Efter två års träning och när jag nu fyllt 41, fortsätter livet att vända och växla… det förändras på samma sätt som när jag som 14-åring förlorade min far som var en av de viktigaste ledstjärnorna i mitt liv. Idag, som 41-åring, upptäcker jag hela tiden nya stjärnor som vägleder mig och mitt liv.

  Nu är jag äntligen en Certifierad Professionell Co-Active Coach (CPCC) då jag avgick helt från mina akademiska positioner för att börja arbeta fullt ut med mitt eget företag JCL Coaching den 1 september 2019, som en fortsättning på den sidoaktivitet som jag haft sedan länge.

  Jag tackar alla människor som korsat min väg och gett mig styrkan att fortsätta… låt mig nu hjälpa och följa dig på din resa!

  Myself and my humanistic values at your service

  I min resa med frågor om livspusslet, livsbalans, ledarskap och coachning är några värderingar grundläggande och extra viktiga för mig. I min roll som coach, samt tillsammans med min egen coach får jag möjligheten att sätta ord på mina egna värderingar och förstå dessa och deras roll i och utanför mitt arbete. Här är mina värderingar och hur dessa finns med i allt jag gör:

  UTFORSKANDE

  Jag är en nyfiken person (ibland för mycket!) men detta medför att jag är intresserad av det som pågår runtomkring mig. Jag är inte rädd för att utforska nya områden. Detta hjälper mig att lära känna de individer och organisationer som jag arbetar tillsammans med. Det hjälper mig när jag startar om på nytt och när jag kommer i kontakt med det oupptäckta och nya som du eller din organisation representerar för mig.

  ATT DELA MED SIG

  Jag tycker om att umgås och att dela stunder tillsammans med andra med god mat och vin; jag är trots allt fransman. Men att dela handlar också om att lära av varandra och känna att man kompletterar varandra som personer och i sin kunskap. Det innebär att man behöver vara öppen inför den andra personen. Detta tankesätt är grundläggande för mig som coach och konsult, eftersom jag delar med mig av vad jag ser, upplever och känner så att du kan lära dig av det.

  OMSORG – ATT BRY SIG OM ANDRA

  Jag bryr mig om några personer i mitt liv, framförallt min kära mamma som överförde förmågan att bry sig om andra människor till mig. Att bry sig om någon och känna omsorg innebär att finnas där. Att känna omsorg handlar om att vårda sina relationer och skapa förhållanden där sina nära mår bra, har en god hälsa och känner medmänsklighet. Att känna omsorg leder till medkänsla och tolerans för andras situation och synsätt. Att känna omsorg handlar om att säkerställa att du själv har vad du behöver för att känna dig komplett. Omsorg är därför väsentligt inom coachning, konsultation och lärande.

  KUNSKAP

  Prata inte med mig genom att berätta något som du inte kan någonting om. Det finns många former av kunskap, men utan någon kunskap eller insikt alls blir det svårt att bibehålla en hälsosam och hållbar relation. Men – alla vet någonting om någonting. Detta är centralt för mig när jag använder mig av min akademiska och forskningsbaserade kunskap om livspusslet, livsbalans och ledarskap. I kombination med DIN kunskap om dig, din organisation eller situation kan vi tillsammans skapa nya sätt att peka ut och reda ut utmaningar för att växa och lära tillsammans. Låt oss tillsammans skapa en kunskapsintensiv relation!

  AUTENTICITET/ÄKTHET

  Att vara sann mot mig själv, mina relationer och min livssituation är för mig grundläggande aspekter för att kunna vara äkta och genuin mot andra. Dessa grundstenar är idag viktiga för den nya generationens ledarskap. Genom att vara genuin bemöter jag inte människor utifrån deras roller (t. ex coach, vän, konsult, bror, partner eller lärare…) Jag är den som vill uppmuntra men gör det utifrån kritiska ögon och berättar på ett respektfullt men ärligt sätt hur jag känner, vad jag ser och hur jag upplever det som pågår här och nu. Detta möjliggör att den andra personen blir utmanad att gå utanför sin komfortzon och växa som person – vilket är en del av lärandeprocessen.

  Dessa fem värderingar ovan vävs sedan samman till mina två grundvärderingar – KÄRLEK och LÄRANDE

  KÄRLEK OCH LÄRANDE…

  ….är processer som tillhör alla levande organismer på vår planet – hos människor, djur eller i naturen. Kärlek och lärande är grundläggande för viljan att anpassa sig till varandra och utvecklas TILLSAMMANS I HARMONI.

   

  Min forskning

  Denna avhandling tar diskussionen ett steg längre och fokuserar på individernas arbete / icke-arbetsupplevelser och kräver ett humanistiskt fall. Det humanistiska fallet uppmanar att placera individernas arbete / icke-arbetsupplevelser i mänskliga resurser och i mitten av arbetslivsfältet. Syftet med avhandlingen är att teoretisera individernas arbete / icke-arbetsupplevelser i deras individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. För att uppnå syftet presenterar avhandlingen individers arbete / icke-arbete självberättelser. Dessa självberättelser från sex franska mellanledare, tre män och tre kvinnor, understryker hur individer upplever sina olika livsområden, nämligen arbetet, familjen, det sociala och det privata och deras ledning. Självberättelserna har genererats genom djupgående kvalitativa intervjuer och dagböcker. Avhandlingen utforskar och ger en förståelse för individernas arbete / icke-arbetsupplevelser ur ett gränsperspektiv. Fokus på processerna bakom individernas arbets- / icke-arbetsupplevelser, avslöjar avhandlingen att arbets- / icke-arbetspreferenser för integration och / eller segmentering inte är tillräckliga för att förstå individernas upplevelser. Det är viktigt att överväga preferenser i förhållande till deras nivå av explicitness och utvecklingen av självidentitet för arbete / icke-arbete. Dessutom är det viktigt att förstå rollerna för positiva och negativa känslor för arbete / icke-arbete som dyker upp i arbetet / icke-arbetsprocessen som en respektive signal om individernas tillfredsställelse eller missnöje med hur deras livsdomäner utvecklas och hanteras. Avhandlingen bidrar till arbetslivsfältet, särskilt gränsperspektivet på arbete och icke-arbete genom att presentera en modell för individernas arbete / icke-arbetsupplevelser. Modellen som eftersträvas härstammar från 33 teoretiska förslag. Studien föreslår en tvådimensionell strategi för gränser för livsområden som en systematisk kombination av sju gränstyper (rumsliga, temporala, mänskliga, kognitiva, beteendemässiga, emotionella och psykosomatiska) och deras mentala och konkreta natur. Det föreslår en tredimensionell modell för preferenser för arbete / icke-arbete, som avslöjar fem stora arketyper av arbets- / icke-arbetspreferenser mellan segmentering och integration och betonar den känslomässiga sidan av arbetet / icke-arbetsprocessen. Det visar att individer värdesätter segmentering på daglig basis och integration på lång sikt. Denna avhandling drar slutsatsen att segmentering och integrering är avgörande för harmonin i deras livsområden, nämligen deras arbete, deras familj, deras sociala och privata

  Baserad på min forskning fortsätter jag att forska om vad, hur och varför individer segmentera OCH integrera sina åtta gränser i sitt livspussel för att skapa harmoni mellan våra livsområden; arbete, familj, sociala och privata sfär. Min forskning agenda är att ta vidare kopplingen mellan livsbalans och ledarskap i begreppet “LIVSPUSSEL”. Mitt liv leder mig att fokusera på 3 områden nedan

  LIVSPUSSEL: vad, hur och varför

  Min doktorsavhandling öppnar den svarta boxen av de komplexa processer för att skapa livsfär genom gränsdragningsstrategier som passar individens livsmål för en ökad livsbalans och en minskad livskonflikt genom att jobba om.  Jag anser att det krävs en mest pragmatik syns på dessa processer med stöd av begreppet livspussel.

  Languilaire, J-C. E. (2017). Att få ihop livspusslet kan vara mer komplicerat än du tror. Organisation & Samhälle, 2017/01

  Livspussel, livsbalans och LGBTQ+

  Den centrala frågan är om människor som betraktas som minoritet eller som olika, här LGBTQ + har olika processer och erfarenheter när det gäller livspussel och livsbalans och i så fall hur och varför?

  Languilaire, J-C. E. & Carey, Neil (2017). LGBT voices in work-life: a call for research and a research community. Community, Work and Family, Volume 20, 2017 – Issue 1. https://doi.org/10.1080/13668803.2016.1273198

  Livspussel, livsbalans och entreprenör –  det entreprenöriell livspussel

  Den centrala frågan är om att vara och agera som entreprenörer ger människor den så undersökta valfriheten och hur detta påverkar deras livspussel och livsbalans och varför?

  Languilaire, J-C. E (2019). Entrepreneurial life-puzzle and wellbeing of women in entrepeneurship. Chapter 17 in in book : The Wellbeing of Women in Entrepreneurship: A Global Perspective, by Maria-Teresa Lepeley, Katherina Kuschel, Nicholas Beutell, Nicky Pouw, Emiel L. Eijdenberg

  Individual’s Work/Non- Work Experiences Dashboard®

  Mina fem löfte

  BLOG

  Visit my blog