Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Co-aktiv coachning för ett harmoniskt och balanserat livspussel

  Vad är coachning, livsbalans coachning och co-aktiv coachning?

  Coachning

  Coachning “låser upp en persons potential för att maximera deras prestanda. Coaching hjälper dem att lära sig snarare än att lära dem ”(International Coaching Community)

  Denna definition av coachning representerar det jag ger min coachee. Coaching handlar om att “vara med” coachee för att skapa en lärande miljö för att upptäcka ens inre resurser som är nödvändiga för att hantera livspositiva och negativa stunder. Som coach löser jag inte problem. Jag följer min coachee i deras transformativa resa som de kommer att avslöja mestadels för sig själva sina värderingar, livsändamål, livsdrömmar, styrkor, svagheter, begränsningar och möjligheter som påverkar deras handlingar framåt.

  Livsbalans coachning

  Livsbalans coachning kan ses som en form av coachning där fokus ligger på kopplingarna mellan att arbeta och leva som en del av det så kallade livspusslet som ofta nämns i dagens samhälle. Men vi står alla på många olika sätt och grader inför utmaningar när det gäller skapandet, utvecklingen och hanteringen av ens livspussel för att uppnå balans och harmoni i sitt livspussel? Detta är en del av vår förbryllande process för att ge vårt liv en helhet. Vi kan behöva stöd och det här handlar om coaching handlar om.

  Därför handlar coaching i arbetsliv om att fokusera på hur individer på olika sätt och på ett unikt sätt integrerar och segmenterar sina livsområden, samtidigt som de lever i sina personliga, organisatoriska och samhälleliga sammanhang, för att uppnå hållbart välfärd, harmoni och balans i sitt livspussel.

  Livsbalans coachning är bara ett tillfälle att skriva en gång sin historia och vara den största hjälten i det!

  Co-aktiv coachning

  Co-aktiv coachning är en metod som använder olika verktyg för att åtfölja livsförändringar samtidigt som coache är i centrum för inlärningsprocessen. Co-aktiv coaching fokuserar på att förnya din tillgång till dina inre resurser. Å ena sidan, co-aktiv coaching upprätthåller utvecklingen av en “anslutning / relation” (co) med dig själv genom reflektion och interaktion med din coach. Det handlar om att vara. Å andra sidan upprätthåller co-aktiv coaching nödvändigheten av att vidta åtgärder, vara framåt, vara avsiktlig (aktiv) ”när du fattar beslut för att gå vidare på din resa. Det handlar om att göra. Till sist kopplar man ihop med användningen av bindestreck (-), din varelse med ditt gör, så att du anpassar vem du är med dina handlingar.

  Co-active handlar om att ständigt lära sig om vem vi är och vad gör vi för att vara den vi är!

  När det gäller co-aktiv coaching i livspussel och livsbalans, du står i centrum av din transformativa resa för ett harmoniskt livspussel och balans mellan arbetsliv, står coachen bakom att stödja dig.