Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Livsbalans utbildning

  Stanna, ta tid, andas och lära: Delta i kurser, workshops, webbseminarier och retreater

  Kurser, workshops och retreat inkluderar gruppdiskussioner och individuell coachning

   Via gruppsamarbetande diskussioner deltar deltagarna:

  a) dela olika åsikter om ledarskap, livspussel, livsbalans så att individen och organisationen kan utveckla en bättre individuell och organisatorisk förståelse av frågor i fokus

  b) delta i relevanta och livliga gruppdiskussioner och interaktioner för att stimulera deras tänkande, känslor, känslor, åsikter och kunskap om ledarskap, livspussel & livsbalans

  c) förstå och lära sig att sätta sin egen berättelse och erfarenheter i perspektiv och kan lära av andras historia och erfarenheter

  Via individuell coaching, varje deltagare:

  a) reflekterar om hans/hennes nuvarande och framtida ledarskap, livspussel & livsbalans

  b) upptäcker sina områden att utvecklas för att nå ett bättre ledarskap och ett effektivt livspussel som är gynnsamt och harmoniskt för varje individ

  c) få en djupare kunskap om sig själva men också möjligheten att vidta åtgärder som kommer från deras inre resurser

  Kurser, workshops, webbseminarier och retreater berör följande mål

  1- Förstå vad det harmoniska livspusslet individer drömmer om är

  2- Förstå livsdomäner och hur dessa kan variera från individ till individ

  3 – Förstå hur de åtta elementen hjälper individer att sätta gränser eller inte mellan livsdomäner

  4 – Förstå uppfattningarna om balans, konflikt och berikelse

  5- Förstå hur gränshantering och lämpligt ledarskap och självledarskap kan leda till balans, konflikt och berikelse

  6- Förstå kontrollnivån man har över ens gränshantering och varför

  7- Utveckla nya strategier och taktik för ett effektivt och harmoniskt livspussel genom att sätta relevanta gränser

  VILL DU STANNA, TA TID, ANDAS, LÄRA, REFLEKTERA…?

  Upptäck Jean-Charles

  som person, forskare, coach och entreprenör

  BLOG

  Visit my blog