Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • JCL Coaching’s arbetssätt och vision

  Att VARA och GÖRA utifrån ett co-aktivt och hållbart tänkande för hållbara organisationer och samhällen

  Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare

  Genom min livsbalans forskning, genom min företagsekonomiska undervisning inom Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Organisationsteori är jag  intresserad av de underliggande komplexa individuella och organisatoriska processerna bakom livsbalans. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus för att prata om ett harmoniskt och hållbart liv i en hållbara samhälle.

  Som ackrediterad inom Co-Active metoder tar jag välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag överför allt min multi-perspektiv kunskap samt min co-active och hållbarhetstänkande i JCL Coaching’s arbetssätt och vision.

  .

  JCL Coaching’s mission

  Livsbalans och ledarskap är centralt för att skapa hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer och ett hållbart samhälle.

  JCL Coaching’s vision

  Att stärka individers och organisationers förmåga till ökat ansvar och kapacitet för autentiskt och kunnigt agerande, i strävan mot ett välbefinnande i relationen mellan arbetsliv och privatliv, vilket i sin tur leder till ett hållbart samhälle.

  JCL Coaching’s mål

  Att utrusta och göra det möjligt för alla individer att våga ta steget att bli autentiska och kunniga huvudrollsinnehavare i sina egna hållbara liv.

  Att utrusta och göra det möjligt för organisationer att utveckla anpassade strategier för just deras medarbetares behov och relationer mellan arbetsliv och privatliv.

  Att arbeta för hållbarhet utifrån ett hållbarhetstänkande

  Min personliga och professionella resa är starkt sammankopplad med min önskan att göra skillnad, lämna avtryck och påverka. På så vis vill jag bidra till hållbarhet till 100%. Hållbarhet handlar om tre system som vårt liv kretsar kring. För det första lever vi i ett miljösystem där vår planet och vår omgivning är central. För det andra lever vi i ett socialt system där vi människor och våra relationer är centrala. För det tredje lever vi i ett ekonomiskt system där ekonomi är centralt. Även om begreppet hållbarhet utvecklas över tid är dessa tre intressenters centralitet alltid konstant, vi ska agera här och nu.

  Med detta i åtanke praktiserar jag fullt ut i mina affärsmetodert

  men också som en del av mitt uppdrag, vision och som affärsverksamhet i mina arbetsprocesser tror jag på att balansera de lokala ekonomiernas centralitet, påverkan på nära natur, ekologiskt fotavtryck och social påverkan.

   

  Som mission & vision

  tror jag att coachning i arbetsliv, konsultation i arbetsliv och utbildning i arbetsliv fullt ut möjliggör, stärker och förbereder individer för ett bättre välbefinnande som ansluter till FN: s mål 3. Jag tror att högre välbefinnande är en förutsättning för att organisationer ska kunna prestera på ett hållbart sätt som ansluter till FN: s mål 8. Jag tror slutligen att högre välbefinnande gör individer och organisationer mer autonoma och friare att engagera sig som globala medborgare och globala aktörer på vår planet, så att vi tillsammans kan agera som partners enligt FN: s mål 17.

  Att arbeta Co-Active

  Att arbeta utifrån Co-Active modellen med organisationer

  Jag stöttar organisationer i sin utveckling genom att tillsammans co-utveckla distinkta och skräddarsydda bedömningar som gör det möjligt att utveckla hållbara, unika och mångfaldiga och medmänskliga relationer. Detta betyder att:

  • vi analyserar er organisationsstruktur, kultur, strategier och policys för att bli sammanhängande med er HR-filosofi, strategi, policy och praxis
  • vi samarbetar och co-producerar unika och skräddarsydda HR- och ledarskapsprogram såväl som HR-system för att främja välmående på både individ- och organisationsnivå
  • jag agerar som ett inspirerande och kritiskt bollplank på din resa mot hållbara utvecklingsstrategier inom livsbalans och ledarskap.

   

  Att arbeta utifrån Co-Active modellen med individer

  I support organisations in developing together and co-creating distinctive and tailored conditions enabling to develop sustainable, unique and diverse humanistic relationships. This implies that

  • we analyse together your organisation’s structure, culture, strategies and policies in order to analyse their coherence towards work-life management and HR,
  • we co-operate and co-produce unique and adapted work-life & leadership programmes as well as HR systems favouring sustainable individual and organisational well-being,
  • I act as an inspirational and critical driver instructor on your roads to sustainable work-life and leadership development strategies.

  Som en Co-Active coach ger jag dig fem löften

  1. Jag ställer utmanande frågor som gör att du kan reflektera och öka din självmedvetenhet om dina egna mönster i ditt arbete och privatliv.
  2. Jag ger dig utmaningar och vi brainstormar tillsammans för att stimulera dig att hitta din egen väg och öka din humanistiska kunskap om ditt autentiska själv och ditt liv.
  3. Vi utvecklar en individuell lärandestruktur som fungerar för dig, för att du ska få befogenhet att bygga ditt livspussel utifrån dina egna behov.
  4. Jag respekterar din mångsidiga och unika individualitet för att du ska kunna växa in din heroiska roll för ditt liv.
  5. Jag anpassar vårt förhållande till din inlärningstakt. Vi hanterar utmaningar tillsammans för att hitta ditt heroiska själv och öka ditt välbefinnande.

  BLOG

  Visit my blog