Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • JCL Coaching’s vision & arbetssätt

  Att VARA och GÖRA utifrån ett co-aktivt och hållbart tänkande för hållbara organisationer och samhällen

  Mitt personliga och professionella intresse för mänsklig, personlig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans uppstår mina rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare.

  Från forskning om livsbalans och företagsekonomiska undervisning på universitetet förstår jag organisationer och ledarskap i sin helhet som gör det möjligt för mig att förstå kopplingens arbetsliv på kanske ett originellt och innovativt sätt. Jag är också helt medveten om utmaningarna för hållbar utveckling som jag tror bara kan hanteras om vi arbetar tillsammans eller med co-aktivt tänkande.

  Jag överför allt min multi-perspektiv kunskap samt min co-active och hållbarhetstänkande i JCL Coaching’s arbetssätt och vision

   

  JCL Coaching’s mission

  Livsbalans och ledarskap är centralt för att skapa hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer och ett hållbart samhälle.

  JCL Coaching’s vision

  Att stärka individers och organisationers förmåga till ökat ansvar och kapacitet för autentiskt och kunnigt agerande, i strävan mot ett välbefinnande i relationen mellan arbetsliv och privatliv, vilket i sin tur leder till ett hållbart samhälle.

  JCL Coaching’s mål

  Att utrusta och göra det möjligt för alla individer att våga ta steget att bli autentiska och kunniga huvudrollsinnehavare i sina egna hållbara liv.

  Att utrusta och göra det möjligt för organisationer att utveckla anpassade strategier för just deras medarbetares behov och relationer mellan arbetsliv och privatliv.

  Att arbeta för hållbarhet utifrån ett hållbarhetstänkande

  Min personliga och professionella resa är starkt sammankopplad med min önskan att göra skillnad, lämna avtryck och påverka. På så vis vill jag bidra till hållbarhet till 100%. Hållbarhet handlar om tre system som vårt liv kretsar kring. För det första lever vi i ett miljösystem där vår planet och vår omgivning är central. För det andra lever vi i ett socialt system där vi människor och våra relationer är centrala. För det tredje lever vi i ett ekonomiskt system där ekonomi är centralt. Även om begreppet hållbarhet utvecklas över tid är dessa tre intressenters centralitet alltid konstant, vi ska agera här och nu.

  Med detta i åtanke antar jag fullt ut i mina affärsmetoder men också som en del av mitt uppdrag och vision, de 17 FN: s hållbara mål.

  Som affärsmetodert

  I mina arbetsprocesser önskar jag på att balansera de lokala ekonomiernas centralitet, påverkan på nära natur, ekologiskt fotavtryck och social påverkan.

   

  Som mission & vision

  önskar jag att coachning, konsultation  och utbildning fullt ut möjliggör, stärker och förbereder individer för ett bättre välbefinnande som ansluter till FN: s mål 3. Jag önskar att högre välbefinnande är en förutsättning för att organisationer ska kunna prestera på ett hållbart sätt som ansluter till FN: s mål 8. Jag önskar slutligen att högre välbefinnande gör individer och organisationer mer autonoma och friare att engagera sig som globala medborgare och globala aktörer på vår planet, så att vi tillsammans kan agera som partners enligt FN: s mål 17.

  Att arbeta utifrån Co-Active modellen

  Att vara Co-Aktiv handlar om att arbeta tillsammans och samarbeta för att förstå vad som händer och hur vi kan utveckla lösningar. Källan till det co-aktiva samarbetet är de inre resurserna i dig som individ eller i din organisation, och den inre resursen är så ofta dold.

  Den co-aktiva coachens och/eller konsultens roll är att skapa ett säkert utrymme så att du kan hitta och lyssna på dina inre resurser för att förvandla dem till förmågor att vara och att handla.

  Att arbeta utifrån Co-Active modellen med organisationer

  Jag stöttar organisationer i sin utveckling genom att tillsammans co-utveckla distinkta och skräddarsydda bedömningar som gör det möjligt att utveckla hållbara, unika och mångfaldiga och medmänskliga relationer. Detta betyder att:

  • vi analyserar er organisationsstruktur, kultur, strategier och policys för att bli sammanhängande med er HR-filosofi, strategi, policy och praxis
  • vi samarbetar och co-producerar unika och skräddarsydda HR- och ledarskapsprogram såväl som HR-system för att främja välmående på både individ- och organisationsnivå
  • jag agerar som ett inspirerande och kritiskt bollplank på din resa mot hållbara utvecklingsstrategier inom livsbalans och ledarskap.

   

  Att arbeta utifrån Co-Active modellen med individer

  Jag stödjer individer i sin egen självutveckling i vad, hur och varför de kan öka sitt ledarskap gällande sin livsbalans så att de kan utveckla hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer, både med sig själv och andra. Detta innebär att:

  • vi arbetar tillsammans för att du ska bli självmedveten, kunnig, kompetent, reflekterande och öppen i vad och hur du kan hantera utmaningarna mellan dina livsdomäner
  • vi upptäcker ditt livspussel tillsammans och utvecklar individuella strategier för att du ska uppnå det balanserade liv som du drömmer om.
  • jag agerar som ett inspirerande och kritiskt bollplank utifrån ditt arbetsliv och privatliv när vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring dina livsdomäner och deras kopplingar till din livsupplevelse.

  Som en Co-Active coach, konsult, lärare ger jag dig fem löften

  1-Jag ställer utmanande frågor som gör att du kan reflektera och öka din självmedvetenhet om dina egna mönster i ditt arbete och privatliv.

  2-Jag ger dig utmaningar och vi brainstormar tillsammans för att stimulera dig att hitta din egen väg och öka din humanistiska kunskap om ditt autentiska själv och ditt liv.

  3-Vi utvecklar en individuell lärandestruktur som fungerar för dig, för att du ska få befogenhet att bygga ditt livspussel utifrån dina egna behov.

  4-Jag respekterar din mångsidiga och unika individualitet för att du ska kunna växa in din heroiska roll för ditt liv.

  5-Jag anpassar vårt förhållande till din inlärningstakt. Vi hanterar utmaningar tillsammans för att hitta ditt heroiska själv och öka ditt välbefinnande.

  Önskar du veta mer om JCL COACHING?

  BLOG

  Visit my blog