Skip to main content
  • English
  • Français
  • Svenska
  • Jag finns här för dig....

    Världen i två månader har varit i kris och de flesta av oss har varit inlåsta i vårt land och våra hem. Vi kan inte gå till jobbet som vanligt, några för första gången arbetar hemifrån, vi kan inte delta i det sociala livet på samma sätt … Ditt “livspussel” är skakat … men här finns jag, Jag välkomnar er till coachning. Tveka inte att kontakta mig!