Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Individuell coachning

  Accompanying individuals in being the courageous & heroic leader of their work-life

  Life is about performing multiple, recurrent, iterative, parallel, new and old activities in work, outside work and at the interface. Making life happen is thus about experiencing meaningful life at work, outside and in the between. But how to make that really happen? You may feel stuck and it may be demanding to authentically, courageously, and knowledgeably address challenges and grasp opportunities while making your life happen.

  Individual coaching is thus for anyone craving supports in the development of their work, non-work and their work/non-work situations. Individual coaching is about creating a safe and reflective space for increasing your self-awareness, knowledge, multiple perspectives about work and non-work related challenges to help you discover your inner resources needed to handle life. Take a step today and start your transformative journey towards being genuine & heroic leaders for your own work-life experiences

  Mina löfte som coach

  Jag ställer utmanande frågor som gör att du kan reflektera och öka din självmedvetenhet om dina egna mönster i ditt arbete och privatliv.

  Jag ger dig utmaningar och vi brainstormar tillsammans för att stimulera dig att hitta din egen väg och öka din humanistiska kunskap om ditt autentiska själv och ditt liv.

  Vi utvecklar en individuell lärandestruktur som fungerar för dig, för att du ska få befogenhet att bygga ditt livspussel utifrån dina egna behov.

  Jag respekterar din mångsidiga och unika individualitet för att du ska kunna växa in din heroiska roll för ditt liv.

  Jag anpassar vårt förhållande till din inlärningstakt. Vi hanterar utmaningar tillsammans för att hitta ditt heroiska själv och öka ditt välbefinnande.

  Välja din programupplägg

  3 månader program inkluderar 1 inledande session, 6 sessioner, 1 avslutning session

  6 månader program inkluderar 1 inledande session, 12 sessioner, 1 avslutning session

  9 månader program inkluderar 1 inledande session, 18 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutning session

  12 månader program inkluderar 1 inledande session, 24 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutning session

  *****

  En inledande session (1,5 timme) ges för att genomföra en grundläggande kartläggning av din livssituation, funderingar och livsmål.

  Sessioner (45-60 min) ges varannan vecka på en bestämd tid  och i mellan finns individuella reflektioner, utmaningar och/eller hemuppgifter för att stimulera dig att hitta din egen väg i din vardag.

  Avslutningssessionen (1 timme) ges för att blicka tillbaka och ser hur du har utvecklats under tiden.

   

   

  Enstaka session kan erbjudas men rekommenderas ej för att lärande tar tid.

  DO YOU LONG FOR WORK-LIFE BALANCE?

  Do not hesitate to book a free trial coaching session

  About Jean-Charles

  As Work-Life Researcher (Ph.D.), Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) and Certified Cultural Transformation Tools Consultant (CTTC), I, Jean-Charles Languilairei.e. JCL, take work-life experiences and work-life balance to the next level. I rely on my values of sharing, caring, learning, knowledge, exploring and authenticity to ultimately empowering and accompanying individuals and organisations in being courageous, fierce, true & knowledgeable leaders during their transformative leadership journey towards their work-life balance.

  Coachning, livsbalans coachning & co-active coachning

  Livsbalans coachning innebär att fokus ligger på relationen mellan individens arbetsliv och privata sfär, det så kallade livspusslet som så ofta nämns i dagens samhälle. Men finns det några utmaningar och faktorer som påverkar vårt livspussel? Jag tror att allt vi gör skapar en helhet, trots att vi har olika bilder av hur denna helhet ska se ut och utformas. Därför ska denna typ av coachning, enligt mig, fokusera på individens unika och mångfaldiga sätt att integrera och segmentera sina olika livsdomäner i sin vardag för att skapa hållbarhet och välmående.

  JCL Coaching’s Vision & Way of Working

  JCL Coaching empowers individuals and organisations in their transformative journey towards being genuine and heroic leader for work-life & leadership. To offer individuals and organisations the attention and the focus their deserve, I rely on co-active coaching methods as well as on my research-based work-life model. I finally integrate my vision and my action into the 17 UN Sustainable goals.

  BLOG

  Visit my blog