Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Hur ser ditt livspussel och din livsbalans ut?

  Bli din egen äkta och heroiska ledare i ditt livspussel för en harmoniskt livsbalans

  Att kunna kombinera sitt arbetsliv och privatliv är nyckeln till en god hälsa, motivation, engagemang, innovation, kreativitet, vitalitet, energi och prestation. I det stora hela handlar det om att skapa en balans och harmoni mellan arbete och privatliv; det så ofta omtalade livspusslet. I själva verket understryker forskningen att effektiviteten av livspusslet beror på matchningen mellan å en sidan individers livsbalans förväntningar & strategier och å den andra sidan organisatoriska förväntningar kring livsbalans. Eftersom alla individer och organisationer  är olika och unika kan det vara svårt att välja vilka råd, guider eller färdiga lösningar som kan vara relevanta. Vad kan du som person eller som organisation göra då?

  Forskningen visar att individers och organisationers förmåga till ökat ansvar och kapacitet för autentiskt och kunnigt agerande är nyckel i strävan mot ett välbefinnande och livsbalans. Jag heter Jean-Charles Languilaire (JCL) och genom min bakgrund inom livsbalans forskning under 20 år, undervisning på universitetsnivå samt som ackrediterad Co-Active Coach och som HR-konsult ser jag organisationer och individer som en helhet. Jag därför tar välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå, för såväl individer som organisationer, för att nå högre livsbalans och högre ledarskapscapacitet.

  Genom alla JCL COACHING’s tjänster:

  • utrustar och gör jag det möjligt för alla individer att våga ta steget att bli autentiska och kunniga huvudrollsinnehavare i sina egna hållbara liv.
  • utrustar och gör det möjligt för organisationer att utveckla anpassade strategier för just deras medarbetares behov och relationer mellan arbetsliv och privatliv.

  Längtar du att bli hjälten av ditt harmoniskt livspussel & av din livsbalans?

  Tveka inte att boka en gratis coachning session

  Om Jean-Charles

  Som Work-Life Forskare (Ph.D.), Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) och Certified Cultural Transformation Tools Consultant (CTTC) tar jag, Jean-Charles Languilaire, dvs JCL, upplevelse mellan arbetsliv och privatliv balansen till nästa nivå genom att fokusera på det så kallade livspusslet och dess underliggande komplexa processer. Jag grundar mitt arbete i mina värderingar (utforskande, att dela med sig, omsorg, kunskap, autenticitet/äkthet, kärlek och lärande) för att i slutändan stärka och göra det möjligt för individer och organisationer i att bli autentiska, modiga och kunniga huvudrollsinnehavare under sina transformativa resor mot ett harmoniskt livspussel, ledarskap och hållbar livsbalans för alla.

  Om att leda ditt livspussel och nå livsbalans

  För att skapa ett livspussel med domäner som sådant arbete, familj, vänner och mer, hanterar vi alla upp till åtta aspekter: vår tid, vårt rum, våra relationer med andra, våra känslor, våra beteenden, våra tankar, vår energi och vår stress. Vi utvecklar strategier för att hantera dessa element. Ibland kan vi implementera dem som vi önskar, ibland kan vi inte. I det tidiga fallet uppstår balans och i det senare fallet uppstår konflikt. Vilket livspussel önskar du? Vilka strategier har du utvecklat? Hur genomför du dem i din vardag? Vilka möjligheter eller begränsningar har du när du skapar ditt livspussel? … Alla dessa frågor gör att LIVSPUSSLET handlar om LEDARSKAP av sig själv och sitt liv.

  Om JCL Coaching

  JCL Coaching placerar livsbalans och ledarskap i centrum för att skapa hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer och ett hållbart samhälle. JCL Coaching erbjuder individuell coachning, affärsrådgivning samt utbildning i livspussel & livsbalans samt ledningsanförande till individer och organisationer i sin transformativa resa mot att vara äkta och heroisk ledare för livsbalans & ledarskap. Förutom den forskningsbaserade strategin arbetar JCL Coaching med co-active coachningsmetoder, kulturella transformationsverktyg samt 17 FN: s globala mål för att utföra sin vision till handlingar.

   

  Om coachning och livsbalans coachning

  Livsbalans coaching frigör individers resurser för att ta en medveten och heroisk roll i utvecklingen av deras livspussel. Co-aktiv coaching stöder individer i att vara och agera på ett harmoniskt sätt i sin resa mot livsbalans

  BLOG

  Visit my blog