Skip to main content
 • English
 • Français
 • Svenska
 • Företagsrådgivning

  Starta din transformativa resa mot ett genuint och heroiskt ledarskap för livsbalans och värderingsdrivet och hållbart företagande

  3 steg-baserad konsulttjänst

  Business Consulting är en holistisk och anpassad konsulttjänst om livsbalans, HR, organisationskultur och/eller ledarskap för att stärka livsbalans, ledarskapskapacitet och värderingskapital hos dina medarbetare och din organisation. Tjänsten stödjer er hela vägen…

  1) från en co-utvecklad granskning av din organisations värderings-, HR- och ledarskapssystem till

  2) en co-utveckling av unika och anpassade strategier och practices.

  3) Tjänsten inkluderar utveckling av en lärandeplattform med individuell coachning, gruppcoachning, frukostseminarier, utbildning och workshops för att utveckla alla berörda medarbetare och i sin tur hela organisationen.

  Leda sitt livspussel och nå livsbalansen

  Effektiv hantering av sitt livspussel är förknippad med individernas motivation, engagemang, innovation, kreativitet, hälsa, vitalitet, energi och prestanda, som i gengäld är resurser för organisatorisk framgång. Denna kausala koppling har lett till att många organisationer implementerar arbetslivsprogram som ger anställda mer flexibilitet i sitt arbete. Men är sådan flexibilitet det rätta och enda svaret?

  I själva verket understryker forskningen att effektiviteten av arbetslivsinitiativ beror på passningen mellan individernas förväntningar & strategier och organisatoriska förväntningar & strategier kring livspussel och flexibilitet. En sådan passning mellan kan bli viktigare än de faktiska förväntningarna och strategierna för individer och organisationer.

  Låt oss transformera din organisation så att sådan passform kan hända och bli verklighet …

  LÄNGTAR DU ATT TRANSFORMERA DIN ORGANISATION?

  Upptäck Jean-Charles

  som person, forskare, coach och entreprenör

  BLOG

  Visit my blog